Raiffeisen Leasing Polska S.A.

Uproszczone procedury do kwoty 250.000PLN netto

Procedura Start-UP 100.000PLN netto

Leasing przedmiotów nowych i używanych:

• okres leasingu do 72 miesięcy,
• opłata wstępna od 0%,
• maksymalny wiek maszyn używanych – do kilkunastu lat,
• wartość  końcowa minimalna lub balonowa,
• waluta umowy PLN, CHF, EUR
• raty równe, degresywne, progresywne, sezonowe,
• nie wymagamy zaświadczeń  z US, ZUS i opinii bankowych.

Pożyczka na finansowanie inwestycji z wykorzystaniem dotacji pozyskanych ze środków UE.

Doradztwo finansowe

Transakcje kapitałowe

• fuzje i przejęcia • poszukiwanie inwestorów i celów inwestycyjnych • transakcje B2B

Doradztwo strategiczne

• strategie rozwoju • restrukturyzacje • wyceny przedsiębiorstw • due diligence
• biznes plany • studia wykonalności • controling finansowy / analizy finansowe
• optymalizacja struktury finansowania