1. Rozwój zaplecza badawczo rozwojowego Walter Kompressortechnik Polska 

2. Informacja o wyborze dostawcy 

3. Plakat informacyjny

4.  Dotacja na kapitał obrotowy 

 

„WALTER KOMPRESSORTECHNIK POLSKA” SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie I.2.1 „Infrastruktura B+R przedsiębiorstw”

Tytuł projektu:

Rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego Walter Kompressortechnik Polska

Cele projektu:

- poszerzenie oferty firmy dzięki wprowadzeniu produktów o nowych ulepszonych właściwościach,

- poprawa konkurencyjności firmy,

- zwiększenie grona odbiorów,

Planowane efekty:

- poszerzenie współpracy z ośrodkami badawczymi,

- umocnienie konkurencyjności firmy Walter,

- wprowadzenie do oferty nowych, ulepszonych produktów,

- wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.


Wartość projektu: 2 489 889,00 PLN,
Kwota dofinansowania: 910 935,00 PLN