Informacje o produkcie:

Osuszacze chłodnicze bez filtra, z przyłączem kołnierzowym DN

Dane techniczne:

Wydajność m3/h 6975
Wydajność m3/min 116,25
Przyłącze DN 150
Napięcie V 400/3/50
Czynnik chłodzący R134.a
Spadek ciśnienia mbar 320
Ciśnienie robocze 16
Długość mm 2190
Szerokość mm 1065
Wysokość mm 1925

Akcesoria dodatkowe:

 Filtry instalacyjne
WFP
WFA
 

  Filtry sprężonego powietrza 
WFDNP
WFDNA


 
Filtry instalacyjne, wysokociśnieniowe
HFP, ciśnienie max. 50 bar, stopień filtracji; 1
HFR, ciśnienie maxx 50 bar, stopień filtracji; 0,01
HFA, cociśnienie max 50 bar, stopień filtracji; aktyw. węgiel
 
 


Osuszacze chłodnicze z zamontowanym panelem kontrolnym oraz wbudowanym filtrem 1 i 0,01u


Osuszacze do sprężarek tłokowych


Osuszacze chłodnicze na 50 bar


Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno


Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na gorąco


Osuszacze adsorpcyjne


Osuszacze hybrydowe
 
 Zbiorniki wyrównawcze, pionowe