SF 18,5/7,5 KS i WDF 305 - Branża energetyczna.

Zdjęcia prezentują instalację złożoną z kompresorów SF 18,5/7,5 KS, SK 18,5, zbiornika i osuszacza WDF 305.